Stäng menyn LR Online LR Intranät

Checklista inför bokslut

           

Det är snart dags för bokslut och vi vill passa på att informera om de vanligaste underlagen som behövs för bokslutet. Har du frågor som du vill diskutera inför bokslutsdagen kontakta oss gärna för rådgivning. För att underlätta för både er och oss ber jag dig att förbereda följande material:

Inventarier                                 
Bifogar befintligt anläggningsregister för kontroll av ev. utrangering.

Kassa                                           
Räkna kontantkassan, ta även med nyligen insatta belopp som ej hunnit in på bankkontot vid bokslutstillfället. Bifoga underskrivet kassaintyg.

Presentkort                               
Ta ut förteckning från kassasystemet per bokslutsdatum.

Värdepapper                             
Eventuella årsbesked eller depåförteckningar över aktier och fonder per bokslutsdatum.

Varulager                                   
Fyll i inventeringslistor eller skriv ut lagerlista med uppgifter om alla varor som finns i lager på bokslutsdagen. Värdera lagret post för post till anskaffningsvärdet. Ange om någon lagerpost är inkurant eller har ett lägre försäljningsvärde än anskaffningsvärdet. Skriv under lagerintyg

Personal                                     
Finns några inarbetade ej utbetalda löner per bokslutsdagen? Uppgifter om semesterskuld per bokslutsdatum.

Övrigt                                          
Beställ engagemangsbesked från banker per bokslutsdatum. Be dem skicka det direkt till din redovisningsbyrå.

                                                  

Hälsningar från oss på

LR Akridi KB
035-13 69 50

Aktuellt

Budgetproposition för 2022

Läs mer

Checklista inför bokslut

Klicka här för att öppna

Bilförmån

Läs mer

Uppdaterat 210715: Aktuellt kring Covid-19 för svenska företag

Läs mer

Förlängning av Coronastöd- uppdatering från 201109

Läs mer

Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Läs mer

Läs om våra digitala tjänster

Digitala tjänster