Regeringen och samarbetspartierna förbereder nu förlängning av stödåtgärder till företag med anledning av Coronapandemin. Enligt vad vi erfar handlar det om tre olika åtgärder

  • Omställningsstöd, dvs ersättning för fasta kostnader förlängs och kan också sökas för perioden augusti-oktober.
  • Stöd för korttidsarbete förlängs till den 30/6 2021, nuvarande regler löper ut vid årsskiftet.
  • Förlängd möjlighet till anstånd med skattebetalningar, enligt nuvarande regler kan anstånd inte sökas för skattebetalningar från oktober och framåt.

Vi återkommer med mer information när detaljerna i de olika stöden klarnar.

Kontakta oss