Stäng menyn LR Online LR Intranät

Styrelsearbete

Styrelsen är en viktig funktion i ett företag. Styrelsen ska tillsammans med företagsledning driva företaget enligt direktiv från ägarna. Även i de små företagen, de allra minsta, familjeägda osv är styrelsearbetet viktigt. Styrelsen har ett ansvar för planering och uppföljning.

Vi på LR Akridi har lång erfarenhet av småföretagens vardag. Vi vet att styrelsearbetet finns men det är ofta mycket informellt. Vi vet också att det finns mycket att vinna på att ha ett strukturerat och väl fungerande styrelsearbetet. Det ska inte vara överdrivet formellt utan vara till nytta för den löpande driften av verksamheten och ge ett bättre och lönsammare företag. Det är även viktigt i företag där ägare och styrelse är samma personer.

Därför erbjuder vi nu vår kunskap och rådgivning kring styrelsearbetet. Denna tjänst passar bra för de företag som tidigare inte haft något strukturerat styrelsearbete eller har behov av att lyfta det befintliga styrelsearbetet till en ny nivå.

Tjänsten innefattar:

  • Översiktlig genomgång av aktiebolagsrättsliga regler kopplat till styrelsens ansvar
  • Råd kring formalia så som kallelse, dagordning, protokoll mm
  • Förslag på mötesplan (tidpunkter, innehåll) för ett år
  • Förslag på mall för ekonomisk rapportering till styrelsemöten
  • Närvaro (fysiskt eller digitalt) vid 4 styrelsemöten per år
  • Support via mail/telefon
  • Råd om hur styrelsemötena ska genomföras.
  • Tips på verksamhetsspecifika punkter att behandla på mötet. Detta med målet att det styrelsen kommer fram till ska leda till en positiv effekt för verksamheten. Ett exempel på detta skulle kunna vara diskussioner kring hur intäkterna ska kunna ökas, kostnaderna minskas, produkt/projektkalkylering, personalfrågor mm. Detta är beroende på vilken typ av företag det är och dess specifika förutsättningar.
  • Erbjudande om tilläggstjänster tex stöd för budget, prognoser, lön/HR mm

Specifikationer

Kostnaden för ovanstående är från 1 600 kr ex moms per månad.

Ert företag kommer att erbjudas en rådgivare från LR Akridi som kommer att följa er och hjälpa er i ett år. Vårt engagemang och upplägg anpassas efter vad som passar just ert företag.

Har ni frågor kring ovanstående eller vill beställa tjänsten är ni
välkomna att kontakta Åsa Ragnarsson på tel 035-13 69 70 eller
mail asa.ragnarsson@lr-revision.se

Aktuellt

Budgetproposition för 2022

Läs mer

Checklista inför bokslut

Klicka här för att öppna

Bilförmån

Läs mer

Uppdaterat 210715: Aktuellt kring Covid-19 för svenska företag

Läs mer

Förlängning av Coronastöd- uppdatering från 201109

Läs mer

Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Läs mer

Läs om våra digitala tjänster

Digitala tjänster