Få hjälp med Ekonomin när det behövs:

CFO som en service

Ett företag genomgår många olika faser i sin utveckling och interna förändringar liksom omvärldsförändringar påverkar hur företaget bäst drivs vidare. 

I takt med att ert företag växer eller det sker andra förändringar så ökar ofta behovet av ekonomistyrning. I många små och medelstora företaget är det inte alltid ett alternativ att kunna anställa en egen CFO. Behovet av CFO kompetens finns ofta bara på deltid och då är det svårt att hitta
en för företaget ekonomisk och väl fungerande lösning i egen regi.

LR Akridi erbjuder stöd för företagets ekonomifunktion. Arbetet med företagets ekonomi tar inte slut när alla konton i bokföringen är avstämda och rapporterna till Skatteverket är lämnade. Bokföringen visar vad som hänt i företaget för en period som redan är passerad. Men den är också ett viktigt stöd för att ta rätt beslut framåt i tiden. Bokföringen behöver då kompletteras med tex budgetar, prognoser och analyser. Förutom detta så är en förståelse för företagets affärsmodell mycket viktig.

LR Akridis CFO service riktar sig till VD och styrelse men är också ett stöd för att utveckla ekonomifunktionen på företaget. Det kan också finnas andra avdelningar på företaget som vill få ett CFO stöd tex personal och marknad. I många företag är personalkostnader en stor och viktig kostnad som det är angeläget att ha kontroll på.

 • Månads- eller kvartalsavstämning med uppföljning mot budget/prognos samt
  rapportering av perioden.
 • Analyser på olika nivåer. Kan tex vara specifika inäkter/kostnader eller en
  kassaflödesanalys. Vi diskuterar förslag på åtgärder som kan göras för att
  påverka utfallet i önskad riktning.
 • Budgetar tex resultat och likviditet inkl detaljerade för specifika poster som
  exempelvis personal.
 • Prognoser över tex resultat och likviditet. I arbetet med en prognos utgår vi ifrån
  det utfall som hittills varit och hjälper er att uppskatta kommande resultat- och
  likviditetspåverkande transaktioner.
 • Rådgivning kring omstrukturering och andra bolagsfrågor.
  Investeringsrådgivning. Investeringar kan göras på många olika sätt tex i tid,
  personal eller maskiner. Ofta behövs också någon form av finansiering.
 • Stöd vid kalkylering på prissättning av varor och tjänster.
 • Medverkan på styrelsemöte, bidra med ekonomisk rapportering.
 • Genomgång av rutiner/processer inkl förslag till förbättringar.
 • Digitalisering av affärssystem.
 • Utbilda och stötta befintlig ekonomipersonal. Kan vara med målet att etablera
  en egen CFO funktion på företaget.
 • Stöd i dialog med bank och myndigheter.
 • Tillgängliga för att svara på frågor.

  Läs mer om:

  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

  Med oss på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared får du:

  • Rutinerade rådgivare
  • Specialistkompetens
  • Hjälp med affärsplan m m
  • Personlig kontakt

  Utbildade och erfarna ekonomer

  Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

  Vi på LR Revision & Redovisning har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

  Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som CFO är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

  Hos oss har vi dessutom ekonomer som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.