LR Akridis erbjudande för
ekonomichefens analys

I takt med att ert företag växer eller det sker andra förändringar så ökar ofta behovet av ekonomistyrning. I många små och medelstora företag är det inte alltid ett alternativ att kunna anställa en egen ekonomichef. Ofta finns behovet av en ekonomichefs kompetens bara på deltid och då är det svårt att hitta en för företaget ekonomisk och väl fungerande lösning i egen regi.

LR Akridi erbjuder stöd för företagets ekonomifunktion. Arbetet med företagets ekonomi tar inte slut när alla konton i bokföringen är avstämda och rapporterna till Skatteverket är lämnade. Bokföringen visar vad som hänt i företaget för en period som redan är passerad. Den är också ett viktigt stöd för att ta rätt beslut framåt i tiden. Bokföringen behöver då kompletteras med till exempel budgetar, prognoser och analyser. Förutom detta så är en förståelse för företagets affärsmodell mycket viktig.

LR Akridis tjänst ”ekonomichefens analys” riktar sig till VD och styrelse men är också ett stöd för att utveckla ekonomifunktionen på företaget. Det kan också finnas andra avdelningar på företaget som vill få ett stöd från en ekonomichef, till exempel personal och marknad. I många företag är personalkostnader en stor och viktig kostnad som det är angeläget att ha kontroll på.

Våra konsulter har erfarenhet från många olika branscher och affärssystem. Vi jobbar både ute på företagen och digitalt uppkopplade, allt efter vad som passar i olika situationer.

LR Akridi är ett företag med ca 25 kvalificerade rådgivare, revisorer, redovisningskonsulter och lönekonsulter. Vi har också experter inom flera områden bland annat skatt kopplade till byrån. Vi är verksamma med bas från våra kontor i Halmstad, Ängelholm och Ullared men jobbar även med uppdrag på distans.

Vi utför vårt arbete enligt Reko som är FARs standard för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bland annat ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov. Far är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare.

Våra tjänster

 • Månads- eller kvartalsavstämning med uppföljning mot budget/prognos samt rapportering av perioden.
 • Analyser på olika nivåer. Kan till exempel vara specifika intäkter/kostnader eller en kassaflödesanalys. Vi diskuterar förslag på åtgärder som kan göras för att påverka utfallet i önskad riktning.
 • Budgetar t.ex. resultat och likviditet inklusive detaljerade för specifika poster som exempelvis personal.
 • Prognoser över till exempel resultat och likviditet. I arbetet med en prognos utgår vi ifrån det utfall som hittills varit och hjälper er att uppskatta kommande resultat- och likviditetspåverkande transaktioner.
 • Rådgivning kring omstrukturering och andra bolagsfrågor.
 • Investeringsrådgivning. Investeringar kan göras på många olika sätt till exempel i tid, personal eller maskiner. Ofta behövs också någon form av finansiering.
 • Stöd vid kalkylering på prissättning av varor och tjänster. Medverkan på styrelsemöte, bidra med ekonomisk rapportering. Genomgång av rutiner/processer inklusve förslag till förbättringar.
 • Digitalisering av affärssystem.
 • Utbilda och stötta befintlig ekonomipersonal. Kan vara med målet att etablera en egen ekonomichef på företaget.
 • Tillgängliga för att svara på frågor.
 • Övrigt som det finns behov av och som vi kommer överens om.

Vilka tjänster behöver ert företag?

Kontakta oss om ni vill veta mer om tjänsterna och få en prisuppgift.

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar ert företag och era behov och detta
anpassar vi över tid allt eftersom era behov ändras.

Ni kan anlita oss för både kortare och längre uppdrag eller när ni behöver
hjälp i specifika situationer.

Vi erbjuder fast pris per månad/kvartal eller löpande per timme.

Med oss på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared får du:

 • Stöd i företagsledandet
 • Bollplank och goda råd
 • Långsiktigt och snabb hjälp
 • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Halmstad, Ängelholm och Ullared har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss