Vårt bidrag till hållbar utveckling

LR Akridi är ett förhållandevis litet företag men vi är stora nog för att medvetandegöra vår omgivning om hållbara lösningar. Här nedan belyser vi de fokusområden som är extra viktiga för oss i vårt hållbarhetsarbete.

Jämlikhet, mångfald och delaktiga medarbetare

Hos oss är personalen vår viktigaste resurs. Vi jobbar för att alla medarbetare ska må bra, utvecklas och vara delaktiga. Det är viktigt att vi får ihop livspusslet och mår bra även under arbetstoppar. I vår verksamhet har vi noll tolerans mot diskriminering.

Så här gör vi:

 • täta medarbetarsamtal och individuell kompetensplan
 • kontinuerlig kompetensutveckling där medarbetaren själv påverkar sin utveckling
 • veckoplanering för att jämna ut arbetsbelastningen
 • friskvårdsbidrag och massage på kontoret
 • erbjuda delägarskap om rätt förutsättningar finns

Tillgänglig kompetenspartner

Vi är ett konsultföretag med specialistkompetens. Genom att ligga i framkant med hållbara digitala lösningar och arbetssätt medvetandegör vi våra kunder om hur de kan bidra med sin verksamhet till långsiktigt hållbara affärer. Vi tror även fortsatt på det personliga mötet för att bygga bra relationer.

Så här gör vi:

 • vi är en fullservicebyrå, som erbjuder redovisnings-, löne- och revisionstjänster samt skatterådgivning
 • fysiska kontor i Halmstad, Ängelholm och Ullared med bra öppettider
 • erbjuder kunskap och rådgivning i hur kunden kan utveckla styrelsearbetet i sin verksamhet
 • erbjuder tjänsten ekonomichefens analys för att få kontroll över bolagets ekonomi

Smartare resursanvändning

Vi vill bidra till ett hållbart användande av resurser. Det vi som tjänsteföretag bl.a. kan göra är att digitalisera vår och våra kunders verksamheter. Digitaliseringen medför inte bara besparingar av papper och tid utan ger även ett mer effektivt flöde och ökat affärsvärde för våra kunder. Ni som kund har alltid tillgång till uppdaterade och avstämda rapporter kring hur er verksamhet utvecklas.

Så här gör vi:

 • arbetar digitalt på byrån för minskad förbrukning av papper och arkiveringsyta
 • hjälper till att digitalisera våra kunders verksamheter
 • kundportal online för att komma åt information när det passar kunden
 • går digitala utbildningar
 • om vi behöver resa gör vi det med tåg istället för flyg
 • återvinner gamla kontorsmöbler
 • den el vi förbrukar producerar vår hyresvärd lokalt på Slottsmöllan i Halmstad

Om Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

www.globalamalen.se