Få hjälp med Revisorsintyg i Halmstad, Ängelholm och Ullared:

Garantier för affärspartners m fl 

Intyg av varierande typ efterfrågas i olika sammanhang av banker, myndigheter och leverantörer. För flera av dem krävs anpassad granskning, och där har vi på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared kompetensen som krävs. 

Ett intyg förutsätter att revisorn först granskar det som ska intygas. Beroende på hur omfattande denna granskning är kan revisorn dra olika slutsatser i intyget. Det finns därför en rad olika typer av intyg som kräver olika mycket granskning. Läs mer här om olika intyg vad som skiljer dem åt. 

Intyg minskar risken för fel i olika beslut som berör företaget som beror på osäkerhet eller brister i underlag. Det är effektivare att revisorn gör granskningen än att de olika beslutsfattarna granskar själva. Endast den information som är nödvändig för själva intyget behöver lämna företaget. 

Minskade risker för framtida problem

Inför en försäljning av företag läggs ofta ett periodbokslut till grund för överlåtelsen. Det är viktigt för både säljare och köpare att detta är fullständigt och korrekt. Revisorns granskning kan minska risken för både fel och framtida tvister mellan köpare och säljare. 

Exempel på intyg är underlag för omsättningsbaserade hyror, ansökningar om trafiktillstånd och olika krediter eller när ett aktiebolag bildas eller aktiekapitalet utökas genom apportemission.

Läs mer om olika intyg

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared får du:

  • Proffsig och effektiv hjälp
  • Väl underbyggd dokumentation
  • Specialistråd kring ditt ärende
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss