Få hjälp med Riskhantering i Halmstad, Ängelholm och Ullared:

Kartläggning och förebyggande

Vad händer om företaget råkar ut för skada, stöld, brand eller dataintrång? Hur beroende är ni av stora kunder eller leverantörer, vad finns det för alternativ? Om marknaden förändras – till exempel genom etablering av nya konkurrenter? Om avtalet från en större upphandling ändras? Eller om nya lagar eller skatteregler införs?

Vad händer om en nyckelmedarbetare slutar eller blir långvarigt sjuk? Vad händer om någon skadas på jobbet? Det finns många risker och krissituationer som kan behöva hanteras. Ju bättre förberedd man är desto större är förutsättningen att en kris kan hanteras.

Vi på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared kan hjälpa dig att bedöma vilken typ av risker som finns för din verksamhet, och vilka som är allvarligast för just er. Hur du kan försäkra dig för de fall de inträffar – men också hur du kan förändra verksamheten för att undvika dem eller kunna stå mot dem.

Vi kan också vara ett stöd i den akuta krisen. Genom våra nätverk kan vi få fram den expertis som behövs för att hantera krisen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared får du:

  • Smarta, ekonomiska upplägg
  • Goda råd kring finansiering etc
  • Hjälp med kontroll och avtal
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Halmstad, Ängelholm och Ullared har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss