Styrelsen är en viktig funktion i ett företag. Styrelsen ska tillsammans med företagsledning driva företaget enligt direktiv från ägarna. Även i de små företagen, de allra minsta och familjeägda, är styrelsearbetet viktigt. Styrelsen har ett ansvar för planering och uppföljning.

Vi på LR Akridi har lång erfarenhet av småföretagens vardag. Vi vet att styrelsearbetet finns men det är ofta mycket informellt. Vi vet också att det finns mycket att vinna på att ha ett strukturerat och väl fungerande styrelsearbete. Det ska inte vara överdrivet formellt utan vara till nytta för den löpande driften av verksamheten och ge ett bättre och lönsammare företag. Det är även viktigt i företag där ägare och styrelse är samma personer.

Därför erbjuder vi nu vår kunskap och rådgivning kring styrelsearbetet. Denna tjänst passar bra för de företag som tidigare inte haft något strukturerat styrelsearbete eller har behov av att lyfta det befintliga styrelsearbetet till en ny nivå.

Tjänsten innefattar:

 • Översiktlig genomgång av aktiebolagsrättsliga regler kopplat till styrelsens ansvar
 • Råd kring formalia så som kallelse, dagordning, protokoll med mera.
 • Förslag på mötesplan (tidpunkter, innehåll) för ett år.
 • Förslag på mall för ekonomisk rapportering till styrelsemöten.
 • Närvaro (fysiskt eller digitalt) vid 4 styrelsemöten per år.
 • Support via mail/telefon.
 • Råd om hur styrelsemötena ska genomföras.
 • Tips på verksamhetsspecifika punkter att behandla på mötet. Detta med målet att det styrelsen kommer fram till ska leda till en positiv effekt för verksamheten. Ett exempel på detta skulle kunna vara diskussioner kring hur intäkterna ska kunna ökas, kostnaderna minskas, produkt/projektkalkylering, personalfrågor med mera. Detta är beroende på vilken typ av företag det är och dess specifika förutsättningar.
 • Erbjudande om tilläggstjänster till exempel stöd för budget, prognoser och lön/HR.

Specifikationer

Kostnaden för ovanstående är från 1 600 kr ex moms per månad.

Ert företag kommer att erbjudas en rådgivare från LR Akridi som kommer att följa er och hjälpa er i ett år. Vårt engagemang och upplägg anpassas efter vad som passar just ert företag.

Har ni frågor kring ovanstående eller vill beställa tjänsten är ni
välkomna att kontakta Åsa Ragnarsson på tel 035-13 69 70 eller
mail asa.ragnarsson@lr-revision.se

Med oss på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared får du:

 • Stöd i företagsledandet
 • Bollplank och goda råd
 • Långsiktigt och snabb hjälp
 • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Akridi i Halmstad, Ängelholm och Ullared har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Halmstad, Ängelholm och Ullared har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss