Det finns många dimensioner av hållbarhet, men det handlar om att som företag sträva efter att bedriva affärer på ett sätt som tar hänsyn till och gynnar samhället och miljön, inte bara företaget. Det handlar också om att integrera sociala värden i verksamheten för att skapa gynnsamma effekter på människor och samhälle. Ett exempel på detta skulle vara att skapa en inkluderande arbetsmiljö eller stödja lokala engagemang samt säkerställa att företagets produkter och tjänster är miljövänliga genom hela livscykeln. 

Starta i det lilla, på fikarasten, måndagsmötet eller ta med det i planerings och budgetarbetet. Tänk på att detta kan vara ett bra sätt att se på året som gått. Ta med frågorna till vårt nästa möte.

Frågor: 

 1. Vad betyder hållbarhet för er? 
   1. Vad skulle ni vilja förändra för att bli mer hållbara? 
   1. Vilka effekter tror ni att detta skulle ha på er verksamhet idag och om några år? 

   Social hållbarhet 

   Social hållbarhet handlar om att bedriva er verksamhet på ett sätt som värdesätter och främjar mjuka värden såsom mänskliga och sociala värden. Det handlar också om att främja välbefinnande, jämlikhet och inkludering. 

   Frågor: 

   1. Hur tänker ni kring frågor om social hållbarhet? 
   1. Mäter ni välbefinnandet på er arbetsplats idag? 
   1. Hur kan ni främja en god balans mellan arbete och fritid för era anställda? 

   Ekonomisk hållbarhet 

   Ekonomisk hållbarhet handlar om att bedriva företag på ett sätt som möjliggör långsiktig tillväxt och överlevnad genom att ta hänsyn till olika faktorers påverkan på ert företag. 

   Frågor: 

   1. Vad vill ni med ert företagande? 
   1. Har ni några mål om vart ni vill vara om 3 år, 5 år eller 10 år? 
   1. Hur säkerställer ni att era produkter och tjänster är hållbara genom hela livscykeln? 

   Miljömässig hållbarhet 

   Miljömässig hållbarhet handlar om att bedriva er verksamhet på ett sätt som bevarar och skyddar miljön för nuvarande och framtida generationer genom att minimera er negativa påverkan på miljön. 

   Frågor: 

   1. Hur ser ni på återvinning och återbruk? 
   1. Vilka åtgärder tar ni för att minimera er påverkan på klimatet? 
   1. Hur säkerställer ni att era produkter och tjänster är miljövänliga genom hela sin livscykel? 

   Vill du fortsätta diskussionen så kontakta gärna mig
   eller någon av mina kollegor. Vänligen, Marcus.

   Marcus Herrstedt

   Revisorsassistent/Redovisningskonsult