Styrelsearbete i ägarledda bolag.

Styrelsen är en viktig funktion i ett företag. Styrelsen ska tillsammans med företagsledning driva företaget enligt direktiv från ägarna. Även i de små företagen, de allra minsta, familjeägda eller direkt ägarstyrda är styrelsearbetet viktigt.

Styrelsen har ett formellt ansvar för planering och uppföljning.

Men kan inte också ett bra styrelsearbete leda till ett starkare företagande?

Vi på LR Akridi har lång erfarenhet av småföretagens vardag. Vi vet att styrelsearbetet finns men det är ofta mycket informellt. Ibland är det också bara en ”pappersstyrelse” som inte arbetar aktivt med företagets utveckling. Vi vet också att det finns mycket att vinna på att ha ett strukturerat och väl fungerande styrelsearbetet. Det ska inte vara överdrivet formellt utan vara till nytta för den löpande driften av verksamheten och ge ett bättre och lönsammare företag. Det är även viktigt i företag där ägare och styrelse är samma personer.

 Detta frukostmöte är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om vikten av styrelsearbete i ägarledda företag samt ta reda på hur man bygger en egen framgångsrik styrelse.

Häng med oss ​​kl 6.45 onsdagen den 8 februari i LR Akridis lokaler på Slottsmöllan.
I denna presentation kommer Niklas Eklund att berätta om ansvar, utmaningar samt fördelar med ett styrelsearbete. Han kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter som styrelseledamot och diskutera några av de nyckelfrågor som dagens företagare står inför.

Hoppas vi ses där!

Datanörd, entreprenör, investerare och styrelseledamot är de ord som
kortfattat beskriver Niklas långa karriär. Med erfarenhet som investerare,
VD och styrelseordförande i flertalet ägarledda bolag och föreningar
så har Niklas arbetat med styrelser både från insidan och utsidan.
Niklas har de senaste 20 åren varit aktiv i ett 30-tal styrelser.

Med erfarenheter från familjeägda bolag, riskkapitalfinansierade tillväxtbolag,
elitföreningar och statligt/regionalt ägda bolag har
Niklas erfarenhet av hur styrelsearbete fungerar i praktiken.  

Vi är väldigt stolta att ha Niklas som föreläsare på årets första frukostmöte.