Många förändringar är på gång och ännu fler förslag diskuteras vad gäller fordonsbeskattning just nu. En del förslag genomförs och annat inte. Här kommer därför en summering av hur det ser ut nu.

Drivmedelsbeskattning

Energiskatterna sänks med 180 öre per liter bensin och diesel mellan den 1 maj och 30 september. Regeringen har, efter uppmaning från riksdagen, ansökt om att få sänka energiskatterna ytterligare. Denna ansökan behandlas nu av EU.

Fordonsskatter

Reglerna om fordonsskatter ändras från den 1 juni för nyregistrerade bilar. Ändringen innebär att gränserna för förhöjd fordonsskatt baserat på koldioxidutsläpp sänks. Enligt de nya reglerna är skatten 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut mellan 75 och 125 gram och 132 kr per gram koldioxid för utsläpp utöver 125 gram. För fordon som registreras före den 1 juni gäller nuvarande gränser som är 90 gram respektive 130 gram.

Tjänstebilar

Reglerna för nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar ändras den 1 juli. De nya reglerna innebär att förmånsvärden reduceras med fasta belopp, dock högst 50 % av nybilspriset. Beloppen är följande:

  • El och vätgasdrivna fordon: 350 000 kr
  • Laddhybrider (laddas via elnätet) 140 000 kr
  • Gasdrivna (CNG) fordon 100 000 kr.

Detta innebär att efter den 1 juli får elhybrider (saknar laddmöjligheter via elnätet) och etanoldrivna fordon inte något reducerat förmånsvärde.

Resor till och från arbetet

Regler om resor till och från arbetet ändras inte från den 1 januari 2023. Det nuvarande systemet som bygger på bl.a. färdmedel och tidsvinster behålls enligt regeringens förslag. 

Enligt regeringens proposition föreslås reseavdraget för bil bli 25 kr per mil för egen bil.

Körning i tjänsten

Regeringen föreslår att den skattefria ersättningen vid körning i tjänsten höjs från 18.50 per mil till 25 kr per mil. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. För den som har tjänstebil och betalar drivmedel själv föreslås följande skattefria belopp. För rena elbilar föreslås ersättningen var oförändrat 9.50 kr per mil. För bensin- och dieseldrivna bilar, inkl. laddhybrider, föreslås ersättningen höjas till 12 kr per mil.