En tjänstebil är en bil som ditt företag betalar, men som du kan använda både för privata resor och resor i tjänsten. För rätten att använda bilen privat beskattas du för förmån av fri bil. Hur mycket du beskattas beror på vilket förmånsvärde bilen har. Det i sin tur beror bland annat på nybilspriset, vilket drivmedel du använder och om bilen är extrautrustad. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön vid beräkning av din skatt. Ytterligare saker som påverkar om tjänstebil är ett bra alternativ eller inte är hur mycket du kör både privat och i tjänsten. Resor till och från arbetet räknas då till privata resor. Det är alltså ganska många saker som påverkar om tjänstebil är ett bra alternativ. Generellt kan man säga att en anställd som vill köra en ny elbil eller laddhybrid eller bil som drivs med fordonsgas och som kör långt i tjänsten eller privat så är tjänstebil fördelaktigt. Vid korta privata körsträckor och äldre bilar är ofta alternativet med privat ägd bil fördelaktigare. 

För arbetsgivaren är det mycket vanligt att tjänstebilar leasas. Detta har bl.a. med avdragsrätt för moms att göra då halva ingående momsen är avdragsgill på en leasingbil och ingen moms är avdragsgill om bilen köps in. Däremot är moms avdragsgill på alla driftskostnader.

Bilkostnaderna är avdragsgilla i bolaget, men bolaget måste betala arbetsgivaravgifter på bilförmånen. Det är möjligt att komma överens med den anställde att denne betalar en ersättning till arbetsgivaren för rätten att ha tjänstebil, ofta i form av ett löneavstående. Är det en delägare som har tjänstebil måste man också tänka på att förmånsvärdet inte är kontant lön och att det därför inte får tillgodoräknas som underlag för utdelning enligt reglerna om löneunderlag. 

Låter det krångligt? Kontakta oss så kan vi tillsammans titta på om tjänstebil skulle vara lönsamt för dig och företaget.