För de allra flesta företag sammanfaller räkenskapsår med kalenderår. Men för vissa kan det passa bättre med brutet räkenskapsår. Vi reder ut vem det kan vara aktuellt för och vilka fördelarna är.

Ett räkenskapsår börjar den första dagen i en månad och avslutas 12 månader senare, den sista dagen i månaden. När man startar ett nytt bolag kan man välja om räkenskapsåret ska sammanfalla med kalenderåret eller om det ska börja och sluta vid andra datum. För dotterbolag gäller att de måste ha samma räkenskapsår som moderbolaget.

Det är främst för säsongsbetonade verksamheter som till exempel skidanläggningar eller jordbruk som brutet räkenskapsår passar bäst. För att kunna jämföra högsäsonger med tidigare år är det naturligtvis bra att slippa bryta mitt i högsäsong. Dessutom är det sällan en bra idé att ägna inventering och bokslut mycket tid mitt under den mest hektiska säsongen.

En annan fördel med att ha brutet räkenskapsår kan vara att din revisor har mer tid för dig då, eftersom de flesta andra behöver hjälp efter kalenderåret.

Om man valt brutet räkenskapsår och sedan vill ändra till kalenderår går det bra, men om man vill göra tvärtom måste man ansöka om detta eftersom kalenderår är huvudregeln.