Före årsskiftet är det dags, för dig som är aktieägare i ett fåmansbolag, att maximera underlaget för lågbeskattad utdelning. Din rådgivare hjälper dig med detaljer och uträkningar, men enkelt uttryckt handlar det om att ta ut tillräckligt hög kontant lön senast den sista december.

Utrymmet för utdelningen, dvs hur mycket du kan ta ut till låg beskattning, bestäms enligt olika regler. Om man använder förenklingsregeln krävs inga särskilda beräkningar av underlag. För utdelning som tas ut under 2024 är taket för lågbeskattad utdelning 204 325 kr när förenklingsregeln används.

Men för många företag är det mer lönsamt att använda den så kallade huvudregeln som i sin tur består av olika regler. Vanligast är att taket för utdelning är 50 procent av de totala lönerna i företaget under året. Företagsledaren måste även ha tagit ut tillräckligt hög kontant lön under året. Olika förmåner, kostnadsersättningar med mera räknas inte som kontant lön i detta sammanhang. 

Lönekravet är minst sex inkomstbasbelopp (445 800 kronor år 2023) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget och dess dotterbolag, dock max 713 300 kr i kontant lön. Kontanta löner under 2023 ligger till grund för utdelning under 2024 eller senare år.

Upp till brytpunkten för statlig skatt är det ofta mer förmånligt att ta ut lön och förmåner framför utdelning för att maximera socialförsäkringar och allmän pension. För 2023 ligger den gränsen på 613 900 kronor om den skattskyldige är under 66 år när året börjar och 683 200 kronor om den skattskyldige har fyllt 66 år. Utdelning kan vara ett bra komplement eftersom den totala skatten blir lägre.

Även om du inte planerar att göra en utdelning inom snar framtid är det bra att uppfylla lönekraven. Utdelningsutrymmet kan nämligen sparas och användas senare. Reglerna är ganska snåriga och det kan därför vara en god idé att diskutera med din rådgivare om du behöver se över ditt löneuttag innan årsskiftet.