Vi lever i oroliga tider. Mycket runt omkring oss förändras snabbt och många företagare drabbas hårt. Men det går att förbereda sig och du kan få bra hjälp på vägen. Läs mer om hur.

För många företagare är budget något man gör upp i början av året och följer upp i slutet. Antingen stämmer det något så när eller också får man en rejäl överraskning. Men genom aktiv uppföljning kan du upptäcka avvikelser på ett tidigt stadie. Överraskningarna blir färre och du kan hantera dem bättre. Ju snabbare förändringar runt omkring desto bättre uppdaterad behöver du vara.

Med hjälp av din redovisningskonsult eller revisor kan du få en uppdaterad lägesbild som hjälper dig att fatta snabba beslut. Det vanligaste sättet att jobba med budgetuppföljning är att lägga in budgeten i sitt affärssystem. Då kan du varje månad få ut aktuella resultat att analysera. Finns det några poster som sticker i väg kan det vara läge att vidta åtgärder.

Några exempel på vad som kan behöva förändras:

  • Om din verksamhet är beroende av inköp bör du hela tiden hålla ordentlig koll på dina inköpspriser. Om de går upp och du inte förändrar något får du sämre marginaler och lönsamheten sjunker. Justera dina utpriser eller, om du till exempel har tecknat fasta avtal och inte kan höja priserna, försök att se över andra kostnader. Och våga förhandla med dina leverantörer. Det tjänar båda parter på i längden.
  • Se över din energi- och drivmedelsförbrukning om ditt företag påverkas av detta. Finns det något du kan förändra som skulle påverka? Det finns ofta enkla åtgärder som kan minska förbrukningen, det gäller att systematiskt gå igenom verksamheten för att minska förbrukningen. Höga priser gör investeringar i energieffektivisering lönsammare.
  • Många företagare ligger efter med den egna faktureringen. I oroliga tider är det viktigt att inte behöva betala leverantörsskulder utan att samtidigt få in pengar på sina egna fakturor. Snabbare fakturering minskar även risken för kreditförluster. Se till att fakturera i tid och att inte ha för långa faktureringstider.

Oavsett bransch eller utmaningar kan du alltid kontakta din redovisningskonsult eller revisor för att göra en genomgång och se vad du kan behöva förändra för att klara oroliga tider.