Pension är uppskjuten lön och en del av sparande. En viktig sak att tänka på för dig som är företagare. Första steget för att få en bra pension är, som vi beskrev i artikeln ovan, att ta ur en rimlig lön eftersom den ligger till grund för den pensionsgrundande inkomsten. Men ofta behöver den kompletteras och då finns det för företagare flera olika alternativ.

  • Tjänstepension, innebär att företaget betalar premie för en pensionsförsäkring som är avdragsgill för bolaget och den anställde beskattas när utbetalning sker. Det är aldrig för sent att börja betala in till en tjänstepension och avdragsramarna för en företagare är oftast tillräckliga. Tjänstepension är enkelt och kostnadseffektivt sätt att åstadkomma ett pensionskapital. Det krävs inte kollektivavtal för att kunna ha tjänstepension.
  • Direktpension, vilket innebär att bolaget sköter utbetalningen av pension när det är dags. Detta förutsätter att det sker ett sparande i bolaget så att det finns pengar den dagen utbetalning ska ske. Det är också viktigt att skydda kapitalet så att det kan betalas ut även om bolaget inte finns kvar, t.ex. försatts i konkurs. Därför bör en pensionsutfästelse tryggas med t.ex. en kapitalförsäkring där den anställde är förmånstagare. 
  • Sparande i bolaget genom att överskottslikviditet placeras som senare kan användas för utdelning eller lön/pension. Även här är det mycket viktigt att skydda kapitalet. Detta kan ske på olika sätt t. ex. genom försäkringar eller bolagsstrukturer med t. ex. ett holdingbolag dit vinstmedlen flyttas. Bolaget kan placera medel på t. ex. börsen, fonder eller försäkringar.

Privat pensionssparande är numera ett dåligt alternativ för de flesta och särskilt för företagare. Visserligen är premien avdragsgill som allmänt avdrag i deklarationen om man saknar pensionsrätt från det egna företaget men den är inte avdragsgill i bolaget och utfallande belopp beskattas fullt ut. Då kan det vara ett bättre alternativ med tjänstepension eller att spara i t. ex. ISK eller fonder där överskottet beskattas som inkomst av kapital.