Elin Witt är revisor på LR-byrån Esencia Revision i Stockholm. Hennes allra bästa tips i bokslutstider är att ha en tidig dialog med sin redovisningskonsult och revisor.

  • Ta kontakt med oss i god tid är mitt grundtips. Om vi har bra framförhållning blir det så mycket lättare att planera tillsammans. Hör av dig och berätta när du vill få bokslutet gjort så gör vi en gemensam plan. Vi vill så klart hjälpa våra kunder så att det funkar bäst för dem. Kanske vill du göra en utdelning som behöver tajmas med något i din privatekonomi? När vi har gott om tid får vi chans att prata igenom vad som hänt under året och vad som är på gång framåt.

Inför bokslutet är det flera underlag av olika slag som behöver tas fram. Kontrollera vilka som är aktuella för dig.

Inventarier   
Gå igenom ditt anläggningsregister och kontrollera om något ska rensas ut. Det är även bra om det finns kopior på inventarieinköp.

Varulager
Fyll i inventeringslistor eller skriv ut lagerlista med uppgifter om alla varor som finns i lager på bokslutsdagen. Värdera lagret post för post till anskaffningsvärdet. Ange om någon lagerpost är skadad, osäljbar eller har ett lägre försäljningsvärde än anskaffningsvärdet. Skriv under lagerintyg.

Kassa
Räkna kontantkassan, ta även med nyligen insatta belopp som inte hunnit komma in på bankkontot vid bokslutstillfället. Bifoga underskrivet kassaintyg. Om du har presentkort behöver du ta ut förteckning över dem från kassasystemet per bokslutsdatum.

Personal
Kontrollera om det finns några inarbetade, ej utbetalda löner, per bokslutsdagen. Sammanställ uppgifter om semesterskuld per bokslutsdatum.

Värdepapper
Samla in eventuella årsbesked eller depåförteckningar över aktier och fonder per bokslutsdatum.

Bank och försäkring
Beställ engagemangsbesked från banken per bokslutsdatumet.

Gör en kopia på aktuellt försäkringsbrev för företagsförsäkringen.

Övrigt
Alla aktiebolag är skyldiga att tillhandhålla en aktiebok. I aktieboken ska det framgå vilka som äger aktier i bolaget, hur många aktier och av vilken typ varje person äger samt vilket värde aktierna har.